IRIS HANTVERK

I slutet av 1800-talet startades ett litet borstbinderi i Stockholm. Det blev en så lyckad rörelse att den finns än idag. Ända sedan starten tillverkas varje borste för hand av människor som saknar synförmåga. Ett äkta hantverk av fantastiska hantverkare.