L:a Bruket

Vi erbjuder alltid våra gäster L.a Brukets produkter i våra B&B-rum. De baseras helt på naturliga ingredienser vilket är bra både för gästerna och miljön. Att de dessutom har en härlig doft är en bonus.