Hantering av personuppgifter

För att vi ska kunna ge dig bästa service och fullgöra våra uppgifter behöver du lämna ifrån dig namn, adress, telefonnummer och mailadress när du handlar av oss. Vi ber också om dina kortuppgifter för att garantera betalningen. Genom att du slutför köpet samtycker du till att vi behandlar uppgifterna, vilket i praktiken innebär att de lagras i vårt ordersystem. Uppgifterna används enbart för att komma i kontakt med dig med anledning av din order. De kommer inte att användas för marknadsföring utan ditt uttryckliga samtycke och du kan känna dig trygg med att vi aldrig säljer dem vidare till tredje part. Dina personliga uppgifter är dina och integritet är viktigt för oss.

Om du, efter leverans och fullgjord betalning, önskar att vi plockar bort dina personuppgifter ur systemet är det bara att du skickar ett mail till oss så raderar vi dem omgående. Om inte så spar vi uppgifterna enligt ovan inför nästa gång du handlar.

----

Handling of personal data

In order to provide you with the best service and fulfill our duties we need your name, address, phone number and email address when shopping from us. We also ask for your card details to guarantee the payment. By closing the purchase, you agree that we process the data, which in practice means that they are stored in our order system. The information is only used to get in touch with you on the occasion of your order. It will not be used for marketing without your expressed consent and you can rest assured that we will never sell it to third parties. Your personal information is yours and integrity is important to us.

If, after delivery and complete payment, you wish to remove your personal information from the system, send us an email and we will delete it at once. If not, we save the information as above for the next time you shop.